Anish Kapoor

omslag og layout, 120 sider.

Punkt Ø – Galleri F15