Edvard Munch. Høysommer i Hvitsten

Edvard Munch
Høysommer i Hvitsten

Omslag og layout, 232 sider
Vestby kommune