Edvard Munch. Måneskinn i Åsgårdstrand

Omslag og layout.