Omslag og layout.
Design på FEDON heading forside, brukt på alle hans bøker siden.

Forlag: Fedon Lindberg